JUHEND JA REEGLID

 

Eesti 1. Karikavõistlus Kepikõnnis 19. mai 2019

 

Võistluskeskus, start ja finiš asuvad Viimsi staadionil (Randvere tee 8).

Võistlusdistantsi pikkuseks on Eesti esimesel kepikõnni võistlusel

10 km.

Kõigil liikumisharrastajatel on võimalik läbida 5 km pikkune distants ajavõtuta.

Ajakava

8:30 – 09:50

stardinumbrite väljastamine

10:00

10 km start

10:15

5 km start

13:00

autasustamine


Osavõtutasud

Eelregistreerides kuni 16.maini

10 km kepikõnd ajavõtuga

10 €

  5 km kepikõnd ajavõtuta

 5 €

  

Võistluskeskuses 19. mail

10 km kepikõnd ajavõtuga

15 €

  5 km kepikõnd ajavõtuta

10 €

 

 

 


Registreerimine

Registreeruda saab täites vastava vormi: 

 

INSTRUCTIONS and RULES of COMPETITION

 

Estonian First competition in Nordic Walking 19. may 2019


Race center, start and finish are located at Viimsi stadium (Randvere tee 8).
Race course length in the first competition in Nordic Walking is 10 km (in 5 km course – 2 rounds).

All participants can also participate in 5 km course (1 round) without timing.

Time Schedule

8:30 – 09:50

Issuing the starting materials

10:00

10 km start

10:15

5 km start

13:00

Awarding ceremony

Competition fees

Preregistration until 16 of may

10 km nordic walking with timing (race)

10 €

  5 km nordic walking without timing

 5 €

  

Race day (Race Office) 19. mail

10 km nordic walking with timing (race)

15 €

  5 km nordic walking without timing

10 €Registration

There is possibility to registrite to the race by filling next form of participant:

Osaleja leiab oma nime stardi-protokollist peale osavõtumaksu tasumist.


Osavõtumaksu saab tasuda pangaülekandega registreerimisankeedi täitmise järgselt.


Eelregistreerimiseks tuleb stardimaks tasuda hiljemalt 17. maiks


Makse saaja:
Spordiklubi Viimsi Sport MTÜ

Konto: EE832200221066287581  SWEDBANK 

Selgitus: võistleja nimi ja distants

Eelregistreerimine internetis lõpeb neljapäeval, 16. mail kell 23.00.

Peale eelregistreerimise lõppu on võimalik registreerida ka võistluse toimumise päeval 19. mail võistluskeskuses, mis on avatud kella 8:30’st hommikul. Registreerimine lõpeb 10 minutit enne starti.

Kohapeal toimub osavõtutasu eest maksmine vaid sularahas.

Vanuseklassid

20 aastased ja nooremad (10 km)

sünniaasta 1999 – …..

21 – 39 aastased (10 km)

sünniaastad 1980 -1998

40 – 59 aastased (10 km)

sünniaastad 1960 – 1979

60 ja vanemad (10 km)

sünniaastad …….. – 1959

Autasustamine

10 km distantsil autasustatakse 3 parimat meest ja 3 parimat naist igas vanuseklassis.

Tulemused

Koheselt peale lõpetamist on võimalik mitteametlike tulemustega tutvuda võistluse Facebooki lehel ja Viimsi Sport kodulehel www.viimsisport.ee

Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil.

Raja info

Distantsid kulgevad mööda Viimsi asula asfaltkattega kergliiklusteid 5 km ringil.

10 km rajada läbib sama ringi 2 korda ning rajal on 2 Enerviti joogipunkt

5 km rajal on 1 Enerviti joogipunkti.

Every participant will find its name from the starting protocol after completing the participation fee payment.


Participation fee payment can be done via bank transfer to the following account:


For preregistration the participation fee must be paid until  17 of may 2019.

Receiver of the payment: Spordiklubi Viimsi Sport MTÜ

Account no.: EE832200221066287581  SWEDBANK 

Explanation: Name of the participant and course length (10 km or 5 km)

Preregistration will be closed on Thursday, 16 of may at 23.00.

There is possibility to registrite to the race also in the race day at Race Office from 08.30 and registration will be closed 10 min. Before the race starts.

At Race day in the Race Office, participation fee should be paid in Cash only.

Age-groups

20 years old and younger (10 km)  Junior

Year of birth 1999 – …..

21 – 39 aastased (10 km) Senior

Year of birth 1980 -1998

40 – 59 years old (10 km) Master A

Year of birth 1960 – 1979

60 years old and older(10 km)Veteran A

Year of birth …….. – 1959

Awarding

There will be awarded in 10 km race three quickest man and 3 quickest women in every age-group.

Results

There are unofficial online results available, link to these results will be posted to Viimsi Sport Facebook page and also to homepage  www.viimsisport.ee before race.

Results will also be available at info stend at Race Office.

Course info

 

Race will be held in 5 km course.along the Viimsi center in pawment roads (asphalt light traffic roads),

10 km race will be in 5 km course which participants will pass 2 times. There are  2 Enervit drinking stations on 10 km course and 1 Enervit drinking station on 5 km course.

Meditsiiniline abi

Meditsiiniline abi on vajadusel tagatud kogu raja ulatuses. Märgates rajal hädasolijaid, palume teavitada sellest kas järgmisesse joogipunkti, rajal liikuvale korraldamisega seotud inimestele või helistada hädaabinumbril 112.

 

 

Ajavõtt

Ajavõtt on elektrooniline – aega võetakse kiibiga, mis on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele. Kiipi ei tohi numbri tagant eemaldada ja numbri voltimine on rangelt keelatud. Number tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni.

Finišeerides ei tohi võistleja katta numbrit käega (nt. spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud. Number koos kiibiga jääb võistlejale, seda ei ole vaja pärast võistlust tagastada.

Reeglid

Tehnilised reeglid:

 • Võistlusel on lubatud kasutada ainult fikseeritud pikkusega või teleskoop kõnnikeppe (matkakepid, Bungypump kepid jne on keelatud);
 • Kepid peavad olema varustatud asfaldil käimiseks mõeldud kummiotsikutega;
 • Korraga peab maad puudutama vastas jalg ja vastas kepp;
 • Korraga ei tohi õhus olla mõlemad kõnnikepid ega ka mõlemad jalad;
 • Jooksmine on keelatud;
 • Võistluse ajal ei tohi kasutada kõrvaklappe;

Hoiatused ja diskvalifitseerimine:

Kollase kaardi ehk hoiatuse annavad rajal kohtunikud võistluses osalejale kui eiratakse osaleja poolt peatükis „tehnilised reeglid“ toodud nõudeid.

Punase kaardi annavad rajal kohtunikud võistluses osalejale järgmistel juhtudel:

 • Raja eiramist;
 • Korraldaja ja kohtunike korralduste eiramist;
 • Teise võistleja solvamist või rajal ebasportlikult käitumist;
 • Juhul kui osalejal on juba 2 kollast kaarti ja järgmise rikkumise korral saab osaleja kolmanda kollase kaardi. Kolm kollast kaarti annab automaatselt punase kaardi ja võistleja diskvalifitseeritakse võistluselt.

Kohtunikud kannavad rajal kollase valgega veste ning liiguvad nii jala kui ratastel.

Lisainfo

Kohapeal on võimalik osta soodushinnaga Eesti kaubamärgi ILUUM kõnnikeppe ja spetsiaalseid asfaldi otsikuid.

Korraldaja:

www.viimsisport.ee

info@viimsisport.com

Tel. +372 5012 517 Siiri Visnapuu

Peakohtunik:

Rene Meimer

Tel. +372 510 8315

Medical help

Medical help will be available during all race and along all course. If there is needed any medical help participants can inform about that to the next drinking station or to the Race Official or to call 112.

 

 

Timing

There is electronic timing system used – timing will be performed by chip which is attached to the back side of the starting Bib. Chip can not be removed , also folding of the starting bib is forbidden.Starting bib should be placed in trhe front to the chest and should be visible during all the race.

When crossing the finish line please try not to cover starting bib with your hand (when pausing the sportwatch) , there is possibility that your result may not be recorded in that case. There is no need to return starting bib with chip after race.

Rules

Rules of technique:

 • Only specific Nordic Walking põles, fixed or telescopic in length,may be used during competition (ohter põles, like Bungypump, hiking põles etc may not be used);
 • Poles must be equipped with special rubber asphalt paws;
 • Ensure the poles contact the ground at the same time as the opposite heel;
 • Ensure that at no point both feet or both poles are off the ground at the same time;
 • Running is forbidden;
 • Participants are not allowed to use earphones during competition;

Warnings and disqualification:

Yellow card will be issued to participants by Race Officials when participants fail to comply the technique points described in item Rules of technique

RED card will be issued to the participants by Race Officials when participant:

 • Fails to keep the course;
 • Fails to follow the specific directions of Race Official;
 • Verbally or physically abuses any official or ohter participant;
 • Has already been shown 2 yellow cards and breakes the rules the third time.Three yellow cards equals to RED card and disqualification from the race.

Race Officials will wear yellow/white vests and can move along the course by foot or bicycles.

Additional information

There is possibility to purchase Nordic Walking poles and alphalt paws with special race price (dicounted price) by Estonian trademark ILUUM.

Race organizer:

www.viimsisport.ee

info@viimsisport.com

phone. +372 5012 517 Siiri Visnapuu

Race Director:

Rene Meimer

phone. +372 510 8315